Bir Baska Alem CHATLER VADISI HAYAL
  Pasaport Islemleri
 
Yeni pasaport cüzdanı çıkartma

a) Nüfus cüzdanı,
b) Eski pasaport cüzdanı,
c) Askerlik çağında olanlar için terhis veya tecil belgesi,
d) 2 adet fotoğraf,
e) "isçi kaydı" istendiği takdirde Çalışma Müsaadesi (Arbeitserlaubnis) ve son aylık veya çalışma belgesi
18 yaşından küçüklere bağımsız pasaport tanzimi

( Almanya için)

a) Ana ve babanın pasaport ve nüfus cüzdanları, b) Çocuğun nüfus cüzdanı veya yeni doğanlar için nüfus cüzdanı henüz çıkmamış ise "Geburtsurkunde" c) Anne ve babanın her ikisinin de Başkonsolosluğa bizzat gelerek beraberce imzalayacakları muvafakatname

Anne veya babanın biri Başkonsolosluğa gelemiyor ise, bulundukları yer noterinde veya diğer bir Türk Başkonsolosluğunda ya da Türkiye'de tanzim ettirecekleri muvafakatname

Adına müstakil pasaport tanzim edilmesi istenen çocuk refakatte kayıtlı ise, pasaportunun refakat hanesinde kayıtlı olan ebeveynin şahsen Başkonsolosluğa gelmesi gerekmektedir.


Çocuklar için yapılması gerekenler işlemler

(Almanya için)

a) Çocuğun Nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı çıkmamış çocukların doğum belgeleri. (Geburtsurkunde) b) Annenin pasaport cüzdanına kayıt talep edildiği takdirde babanın, babanın pasaportuna kayıt halinde, annenin nüfus veya pasaport cüzdanıyla bizzat Başkonsolosluğa gelerek imzalayacağı belge c) 18 yaşından küçük çocuklar, refakat hanesine kaydedildiklerinde 6 yaşında iseler ebeveyninin pasaport süresi kadar harç alınır. 6 yaşından küçük çocuklar, refakat hanesine kaydedilirken harca tabi değildirler.

Dikkat !

18 yaşından küçüklerin ebeveynlerinden birine ait pasaport cüzdanının refakat hanesine kaydedilmesi için Başkonsolosluğa gelmelerine gerek yoktur. Bunlardan okula gidenler için okul belgesi (Schulbescheinigung) getirilmesi yeterlidir.


Kayıp pasaport işlemleri

(Almanya için)

Yeni pasaport cüzdanı için istenen belgelere ek olarak:

a) Kaybolan pasaport cüzdanına ilişkin bilgiler,
b) Yabancılar Polisinden alınacak "Verlustbescheinigung",
c) 4 adet fotoğraf Nüfus hüviyet cüzdanı Şahsın bizzat başvurusu gereklidir.

Önemli

Kayıptan dolayı yeni pasaport işlemi, her talebe göre ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Yeni pasaport gerektiğinde müracaat sahibinin kayıtlı bulunduğu il valiliğinden sorularak alınacak olumlu cevaba göre düzenlenebilir. Bunun da süresi iki ile üç ay arasında değişmektedir.


Posta ile pasaport süresinin uzatılması

(Almanya için)

Başkonsolosluklarda pasaport cüzdanı süresi uzatma (temdit) işlemleri posta ile de yapılmaktadır. Pasaport cüzdanlarını posta ile temdit ettirmek isteyen vatandaşların aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

1. Pasaport cüzdanı, süresi dolmadan en az bir ay önce Başkonsolosluğa gönderilmeli ve gerekli harç, Başkonsolosluğun posta hesabına havale edilmelidir. Gecikme durumunda Alman makamları nezdinde güçlüklerle karşılaşabileceği unutulmamalıdır..

2. Pasaport cüzdanının postalandığı zarfın içerisine kesinlikle para veya pul konulmamalı ve pasaportlar taahhütlü olarak gönderilmelidir.

3. Pasaport cüzdanı temdit harçları aşağıda gösterilmektedir.

6 Aya kadar olanlar 13 Euro
1 Yil için olanlar 18 Euro
2 Yil için olanlar 30 Euro
3 Yil için olanlar 43 Euro
3 Yildan fazla süreli olanlar 61 Euro


Pasaport cüzdanının refakat hanesine kayıtlı bulunan ve temdit işlemi yapıldığı gün 7 yaşını tamamlamış olan her çocuk ayrı harca tabidir. Yedi yaşından küçük çocuklar ise harçtan muaftır.

4. 1-3 adet pasaport cüzdanı için 5,11 EUR posta ücreti ilave ettikten sonra hesaplanan toplam harç tutari, Başkonsolosluğun hesabına havale edilmelidir.

Tereddüt edilen durumlarda ve özellikle 19-38 yaş grubundaki erkek vatandaşların, askerlik durumlari ile ilgili konular yönünden pasaport cüzdanlarını postalamadan önce, bağlı bulundukları Başkonsolosluğu telefonla arayarak, posta ile pasaport cüzdanı temditi konusunda bilgi almaları tavsiye olunur.

Aşağıdaki dilekçe formunu kesip tam ve okunaklı şekilde doldurduktan sonra, pasaport cüzdanınızla birlikte Başkonsolosluğa postalayınız. Temdit işlemi gerekli harcın Başkonsolosluk hesabına girdiği gün esas alınarak yapılacaktır.

Pasaport süresini uzatma Pasaport Sahibinin veya Sahiplerinin:

Adı ve Soyadı

Doğum Yeri ve Tarihi

Adresi ve Telefon No

Pasaport cüzdanı temdit harcı ve posta ücreti olarak .............EUR'yi Başkonsolosluğunuzun posta çeki hesabına havale ettim.

Pasaport cüzdanımın .... yıl/ay temdit edilmesini rica ederim. Tarih ve İmza


En çok sorulan sorular ve cevapları

Soru Pasaport yenileme için ne gerekli?

Cevap Pasaport, Nüfus cüzdanı, Üç adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf , İlk defa işlem yaptıracaklarda ikametgah belgesi (Meldebescheinigung), Askerliğin yapılmış veya tecilli olduğuna dair belge (Erkek vatandaşlar) İle Başkonsolosluğa şahsen müracaat etmek gerekmektedir.

Soru Evlenen kadının pasaport yenilenmesi için ne gereklidir?
Cevap Pasaport, Evlilik soyadıyla alınmış nüfus cüzdanı, Evlenme cüzdanı, Üç adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf

Soru Refakatteki çocuklara pasaport verilmesi için ne gerekli?
Cevap Nüfus cüzdanı, Üç adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf, Anne ve babanın pasaportları Anne, baba ve çocuğun şahsen başvuruları (Anne veya babadan birisi herhangi bir nedenle Başkonsolosluğa gelemiyor ise noterde yaptıracakları muvafakatname)

Soru Postayla pasaport temditi için ne gereklidir?
Cevap Askerliğin yapılmış veya tecilli olması (Erkek vatandaşlar), Pasaportta oturma müsaadesi olması, Başkonsoloslukta ilk defa işlem yaptıranlar için ikamet belgesi (Meldebescheinigung) Temdit ücreti, Posta ücreti, Pasaportların taahhütlü olarak gönderilmesi ( Einschreiben)

Soru Kaybından dolayı pasaport başvurusu için neler gereklidir?
Cevap Yabancılar Dairesinden alınacak kayıp belgesi (Verlust-anzeige) Pasaportun nerede, nasıl kaybolduğunu belirten, Türkiye ve Almanya adreslerinin yeraldığı, Başkonsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe. Nüfus Cüzdanı, Üç adet fotoğraf

Soru Refakat hanesindeki çocuklara fotoğraf gerekir mi?
Cevap Çocuklar için fotoğraf gereklidir.

Soru Çocuklara yerel makamlardan (Auslaenderbehörde) oturma izni alınması zorunluluğu var mı?
Cevap Evet. Doğumdan itibaren oturma izni alma zorunluluğu vardır.

Soru Çocuklara oturma izni nasıl ve ne kadar süreli verilir?
Cevap Çocuklara oturma izni, çocuğun anne veya babanın pasaportunun refakat hanesinde kayıtlı olması halinde, sözkonusu pasaportun bir sayfasına, müstakil pasaportu olması halinde ise kendi pasaportuna verilir. Anne veya babanın birisinin oturma izninin "süresiz" veya "oturma hakkı" olması halinde, çocuğa 16 yaşına kadar oturma izni verilir.

Soru Eşim ve ben Türk vatandaşıyız. Eşimden 2 yıldır ayrı yaşıyorum. Almanya'daki yerel mahkeme çocuğumuzun velayetini bana verdi. Çocuğum okul gezisi münasebetiyle Almanya dışına çıkacak. Çocuğuma pasaport çıkarabilir miyim?
Cevap Küçüklerin Korunmasında Makamların Yetkisi ve Uygulanacak Kanuna Dair Lahey Sözleşmesinin hükümlerine göre, Alman makamlarının küçük vatandaşlarımız hakkında aldıkları kararı bir tedbir kararı olup, yetkili Türk mahkemesince bir karar verilinceye kadar geçrelidir. Bu çerçevede çocuğunuza kısa süreli pasaport düzenlenmesi mümkündür.


Kommentar zu dieser Seite hinzufügen:
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Homepage:
Ihre Nachricht:

 
  Bugün 42087 Besucherkişi burdaydı!  
 
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=
Beyoglu Bir Baska Alem