Bir Baska Alem CHATLER VADISI HAYAL
  Dogum Islemleri
 
Doğum İşlemleri

 • Doğum kayıt işlemleri işlemleri için önemli not
 • Evlilik dışı doğan çocukların işlemleri
 • En çok sorulan sorular ve cevapları
 • Doğum kayıt işlemleri için çok önemli not


  1587 sayılı Nüfus Kanununun 74.maddesi uyarınca, Türk vatandaşlarının doğan çocuklarını 30 gün içerisinde Türkiye'de kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir. Bu süre geçirildiği takdirde Nüfus kanununun 52.maddesi uyarınca para cezası uygulanır. Yurt dışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemleri, vatandaşların bağlı bulundukları Başkonsolosluklar veya Konsolosluk şubeleri aracılığıyla yaptırılabilir. Söz konusu işlem yaptırılmadığı takdirde, çocuklar Türk vatandaşı sayılmamakta ve miras işlemlerinden yararlanamamaktadırlar. Ayrıca Türkiye'yi ziyaretleri sırasında yabancı vatandaş muamelesi görmektedirler. Fevkalade durumda uluslararası doğum belgesi ile baba veya kanuni vekili Türkiye'de bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüklerine başvurarak nüfusa tescil işlemini yaptırabilir.

  Yabancılarla evli Türk vatandaşlarının çocuklarına eşiyle anlaşarak biri Türk, diğeri yabancı olmak üzere çift isim koyabilirler. Sadece yabancı isim konulduğu takdirde, nüfus müdürlüğünün, ismin değiştirilmesi için ikaz etme yetkisi vardır.

  Ana ve baba ayrı dinlerde ise, aralarında bir anlaşmaya vararak çocuğun dini konusunda karar vermeleri gerekmektedir. Anlaşamazlarsa babanın oyu geçerlidir.

  Ayrıca, çocuk 18 yaşını doldurması halinde kendi dinini ve vatandaşlığını seçme hakkına sahiptir.

  Doğum tescili için gereken belgeler (Almanya için)

  İkametgahı, bağlı bulunduğu Başkonsolosluğa uzak olan Türk vatandaşlarının yeni doğan çocuklarının, aşağıda belirtilen belgelerin gönderilmesi durumunda, posta ile nüfusa kaydı yapılmaktadır.

  1. Anne veya babanın nüfus cüzdanları.
  2. Evlenme cüzdanı,
  3. Çocuğun doğum belgesi, (Geburtsurkunde), çocuğun başka ülke vatandaşlığı var ise o vatandaşlığı belirtir belge ve Türkçe tercümesi.
  4. 7,60 EUR. işlem ve posta ücreti, (toplam 11,75 EUR)
  5. Anne ve babanın pasaport cüzdanları
  6. Çocuk ayrıca, annenin pasaport cüzdanının refakat hanesine kaydedilecek ise babanın, babaya ait pasaport cüzdanının refakat hanesine kaydedilecek ise annenin, herhangi bir Alman noterinde yaptıracağı muvafakatnamenin gönderilmesi gerekir.

  Önemli!

  Yeni doğan çocuğun 30 gün içinde Başkonsolosluğa kaydının yaptırılması gereklidir. Eğer çocuğun doğumu üzerinden 30 günden fazla bir zaman geçtiyse, babanın veya annenin yukarıdaki belgelerle birlikte bizzat Başkonsolosluğa başvurması gerekmektedir.

  Doğum işlemleri için babanın müracaati yeterli olup, anne ve çocuğun gelmesine gerek yoktur. Babanın olmaması halinde anne de işlemleri yaptırabilir.

  Yukarıdaki hususlar sadece evlilik içinde doğan çocuklar için geçerlidir. Evlilik dışında doğan çocukların doğum kayıt işlemleri farklıdır.


  Evlilik dışı doğan çocukların nüfus işlemleri

  a. Evlilik dışı doğan çocuğun nesep düzeltmesi:

  Medeni Kanunumuzun 247. Maddesi uyarınca, resmi nikah öncesi doğup da anne ve babası daha sonra birbirleriyle evlenen çocukların doğum kayıtları, anne ve babanın müşterek imzası ile yapılmaktadır. Evlilik içinde vuku bulan erken doğumlarda, doktor raporu aranır. Bu takdirde, anne veya babadan birisinin imzası yeterlidir.

  Ancak, evlilik dışı olarak doğmus ve annenin kütüğüne kızlık soyadı ile kayıt edilmiş olan çocuğun nesebi ana ve babanın birbirleriyle evlenmesi sonucu herhangi bir ek işleme gerek duymadan düzeltilir.

  b. Anne ve babanın her ikisinin de bekar olması halinde :

  Çocuğun babasının Başkonsolosluğun Noter Servisinde yapacağı 5 nüsha "Babalığı Tanıma Senedi" ne istinaden babanın soyadı ile babanın kütüğüne "evlilik dışı olarak" kaydedilir. (Babalığı Tanıma Senedi ile ilgili gerekli belgeler için bkz. NOTER İŞLEMLERİ bölümü)

  c. Babanın evli annenin bekar olması halinde:

  Anayasa mahkemesinin 28.2.1991 tarih ve 1990/15 Esas, 1991/15 sayılı kararı ile, Medeni Kanunumuzun 292. Maddesinde yapılan küçük bir değişiklikle, evli erkeklerin evlilik dışında doğan çocuklarını yine 5 nüsha düzenlenecek "Babalığı Tanıma Senedi" (bkz. NOTER İŞLEMLERİ) ile nüfuslarına kaydettirebilecekleri hükmü getirilmiştir.

  d) Annenin evli olması halinde:

  Bu durumda, çocuğun kaydı normal evlilik içi doğum gibi yapılmakla birlikte, çocuğun baba adı olarak annenin evli olduğu erkeğin adı belirtilir ve çocuk kadının evli olduğu erkeğin nüfus kütüğune kaydedilir. Bu takdirde, anneden durumu belirten bir dilekçe de alınır. Ayrıca, kadının evli bulunduğu erkeğe, Başkonsolosluk tarafından bilgi verilerek, "çocuğu red davası" açması telkin edilir.

  Kadının kocasından boşanması durumunda ve başka bir erkek ile iliskisi sonucu iddet müddeti içinde doğum yapması halinde de yukarıdaki şekilde kayıt işlemleri yapılır.

  Tavsiye: Ancak, bu karmaşık işlemlere sebebiyet vermemek bakımından, iddet müddeti içinde doğum yapacak olan kadının boşanma davası ile ilgili avukatına danışarak bu konuda ayrıntılı bilgi vermesi ve doğacak olan çocuğun babasının başka bir kişi olduğunun mahkeme kararı içinde yeralmasının sağlanmasını istemesi yerinde olur.

  e. Annesi bekar olan ve babası bulunamayan çocuğun kaydı:

  Medeni Kanunumuzun 290. Maddesi uyarınca, evlilik dışında doğan çocuk, annesi tarafından nüfusa kaydedilebilir. Bu takdirde, ilgili Başkonsoloslukta yapılan işlemler sırasında çocuğun baba adı sorulur; anne, babanın adını söylemek zorundadır. Söylemediği takdirde, anneye açıklamada bulunularak, çocuğun nüfusa kayıt edilmesinin mümkün olmadığı, Başkonsoloslukta kayıt edilse dahi, Türkiye'deki ilgili Nüfus Müdürlüğünce tescil işlemlerinin yapılmasının reddedileceği belirtilerek, çocuğa baba adı olarak doğa isimlerinden "Deniz", "Kaya" vb adlar verilmesi önerilir. Anne bunu da kabul etmediği takdirde, kayıt işlemi yapılamaz.

  f) Her ikisi de başka şahıslarla evli kadın ve erkeğin müşterek çocuklarının kaydı :

  Bu durumda çocuk, yukarıda (d) şıkkında belirtildiği üzere, kadının evli olduğu erkeğin nüfusuna, yine evli olduğu erkeğin adı baba adı olarak zikredilmesi suretiyle kaydedilir. Daha sonra, kadının kocası, yine yukarıda (d) şıkkında belirtilen yöntemlerle çocuğu mahkeme kararı ile reddedip dava sonuçlandıktan sonra gerçek baba, "Babalığı Tanıma Senedi" (bkz. NOTER İŞLEMLERİ) ile çocuğu kendi nüfusuna kaydettirir.

  g) Annenin yabancı uyruklu olması halinde (Almanya için) :

  Anne bekar ise, erkeğin bekar veya evli olması babalığın tanınmasına bir engel teşkil etmez. Bu durumda, Alman makamları doğrudan doğruya babaya tanıma yaptırmaktadırlar. Çocuğun nüfusa kayıt edilebilmesi için Türk babanın, ayrıca için Türk babanın, ayrıca Türk hukukuna göre de tanıma yaptırması (Babalığı Tanıma Senedi ile, bkz. NOTER İŞLEMLERİ) gerekmektedir. Bu durumdaki çocuğun babanın pasaportuna kaydettirilmek istenmesi halinde, annenin de şahsen Başkonsolosluğa gelerek yazılı olarak buna muvakatını bildirmesi gerekmektedir.

  Evlilik dışı doğan çocukların doğum kayıt işlemleri için gerekli belgeler:

  İlgili büyüklerin:

  - Nüfus hüviyet cüzdanları
  - Pasaportları
  - Çocuğun: Yerel makamlardan düzenlenmiş doğum kayıt belgesi


  Doğum konusunda çok sorulanlar ve cevapları

  Soru Yeni doğan çocuğun nüfusa kaydı için neler gerekli ?
  Cevap Anne ve babanın pasaportları, nüfus cüzdanları, evlenme cüzdanı ve doğum belgesinin aslı ile anne veya babanın şahsen veya posta ile müracaatı gerekmektedir.
  Soru Nüfus cüzdanımı kaybettim ne yapmalıyım ?
  Cevap Var ise aileden birisinin nüfus cüzdanı, pasaport ve 2 fotoğraf ile şahsen başvurulması gerekmektedir. 15 yaşından küçük çocukların nüfus cüzdanı kayıplarında anne veya babadan birisinin müracaatı yeterlidir.
  Soru Evlilik dışı doğan çocuklar babasının soyadını nasıl alabilir ?
  Cevap Evlilik dışı çocukların baba soyadını alabilmeleri için babanın, pasaport ve nüfus cüzdanı, çocuğun doğum belgesi, annenin nüfus cüzdanı ile Başkonsoloslukta babalığı tanıma senedi yaptırması veya Türkiye'de açılacak mahkeme ile çocuğun babası olduğunu tespit ettirmesi veya Alman makamları önünde babalık tanıma işlemi yapılması gerekmektedir.
  Soru Evlendim, nüfus cüzdanımı değiştirmek istiyorum neler getirmem gerekli. ?
  Cevap Pasaport, nüfus cüzdanı, evlenme cüzdanı ve 2 fotoğraf ile Başkonsolosluğa şahsen müracaat etmeniz gerekir.
  Soru Türkiye'den faks ile nüfus kayıt örneği getirirsem hemen nüfus cüzdanı verebilir misiniz?
  Cevap Faks ile nüfus kayıt örnekleri, bizzat nüfus müdürlüğünden Başkonsolosluğa faks çekilirse kabul edilebilir.
  Soru Nüfus cüzdanımda doğum tarihim sadece yıl olarak yazılı. Bu durum Alman makamlarında özellikle emeklilik işlemlerinde sorun çıkarıyor. Bu durumun düzeltilmesi mümkün mü? Ne yapmam gerekiyor?
  Cevap Bu durumun düzeltilmesi için bir dilekçe ile Başkonsolosluğumuza müracaatınız gerekiyor. Dilekçeniz yazı ekinde bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğüne iletilmekte, Nüfus Müdürlüğü kanun gereği nüfus kütüklerine gerekli düzeltmeyi yaparak "Nüfus Kayıt Örneği"ni Başkonsolosluğa göndermektedir. Bu nüfus kayıt örneğine istinaden vatandaşımıza yeni nüfus cüzdanı düzenlenmektedir.
  Soru Türkiye'ye gidemiyorum. Alman mahkemelerinde yaş tashihi yaptırabilir miyim?
  Cevap Hayır, Türk vatandaşlarının yaş tashihi için Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin kararı gereklidir
  Soru Alman vatandaşı bir hanımla evlendim ve Standesamt'ta onun soyadını aldım. Nüfus cüzdanımı yeni soyadıma göre değiştirebilir miyim?
  Cevap Hayır, Türk Medeni Kanuna göre koca, karısının soyadını alamaz. Bu nedenle yeni soyadınızın nüfus kütüğüne tescil edilmesi mümkün değildir.
  Soru Boşandım, nüfus cüzdanımı değiştirmek istiyorum. Neler getirmem gereklidir?
  Cevap Nüfus cüzdanı, pasaport, üç adet yeni çekilmiş fotoğraf, bayan için kızlık kütüğünü tespit etmek üzere aileden birine ait nüfus cüzdanı ile şahsen müracaat edilmesi gereklidir.

   

Kommentar zu dieser Seite hinzufügen:
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Homepage:
Ihre Nachricht:

 
  Bugün 42084 Besucherkişi burdaydı!  
 
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=
Beyoglu Bir Baska Alem