Bir Baska Alem CHATLER VADISI HAYAL
  Askerlik Islemleri
 
Askere karar aldırma


 
Askere karar aldırmak, son yoklamayı yaptırmak veya askerlik müsaade belgesi almak olarak adlandırılan bu işlemler Konsolosluk aracılığı ile yapılır. Bu işlem için gerekli belgeler:
 • Konsolosluktan alınacak 4 adet Son Yoklama Formlarının doldurulması 
 • İki doktora muayene olunarak "Son yoklama Formları" nın doktorlar tarafından imza ve kaşe ile onaylanması 
 • 4 resim, Üniversiteyi Türkiye'de bitirenler için; 
 • Nüfus Cüzdanının 4 adet fotokopisi (arkalı, önlü) 
 • Diploma veya çıkış belgesinin 4 adet fotokopisi Üniversiteyi yurtdışında bitirenler için;
 • Yukarıdaki 1, 2, ve 3. maddelere ek olarak;
 • 4. YÖK Denklik Belgesinin 4 adet fotokopisi 
 • Diplomanın Tercümesinin 4 adet örneği


  Savunma ve bakaya

   
 • Bakaya kalan kişinin savunması 
 • T.C. Pasaportu ve nüfus cüzdanı asılları 
 • Bunlara ek olarak eğer kişi vermek istiyorsa öğrenci belgesi, hastalık raporu gibi ek belgeler
 • Yukarıdaki belgeler Askerlik Şubesine yollanır. Mahkemeden Beraat Kararı gelirse kararın aslı ve imzalamasi için "alındı belgesi" kişiye gönderilir.


  Askerlik erteleme (Tecil) (Almanya için)

   
 • 38 yaş sonuna kadar her iki yılda bir yenilenmek suretiyle askerlik ertelemesi yapılır.
 • Ilk kez Erteleme
 • Askerlik çağına girenler ile (19 yaşına giren erkek vatandaşlar) askerlik çağı geçmiş olmakla birlikte yurt dışında ikamet eden ve çalışan yükümlüler ilk kez yaptırmak için şahsen Başkonsolosluğa müracaat ederek, aşağıdaki belgeleri ibraz etmelidirler.
 • İlk kez askerlik ertelemesi yaptıracak olan yükümlülerin, ibraz edecekleri belgeler ve erteleme esasları aşağıdadır:
 • Nüfus ve pasaport cüzdanları
 • Arbeitsbescheinigung (isçilik Durum Belgesi)'nin aslı, işverenler için, bağlı bulunduklari IHK veya Ordnungsamt'dan alacaklari belgenin aslı (Bescheinigung)
 • Arbeitserlaubnis (Çalisma Izin Belgesi)'nin asli ve bir fotokopisi. Pasaportlarında Aufenthaltsberechtigung bulunanların Arbeitserlaubnis ibraz etmelerine gerek yoktur. İşverenler bu belge yerine Gewerbe (ruhsat)'nin aslı ve bir fotokopisini ibraz edeceklerdir.
 • Pasaportun Türk ve Federal Alman makamlarınca işlem görmüş tüm sayfalarının birer adet fotokopisi
 • 3 adet fotoğraf,
 • Daha önce erteleme yaptırmış, ancak askerlik yapmak üzere başvuruda bulunmamış olanların askerlikleri, her defasında sürenin bitiminden itibaren yenilenmek şartıyla 38 yaş sonuna kadar ertelenebilir.
 • Pasaport cüzdanında kayıtlı oturma izninin (Aufenthaltserlaubnis veya Aufenthaltsberechtigung) bir adet fotokopisi.
 • Arbeitsbescheinigung (İşçilik Durum Belgesi)'nin aslı, işverenler için bağlı bulundukları IHK veya Ordnungsamt'dan alacakları belge (Bescheinigung)'un aslı.
 • Arbeitserlaubnis (Çalışma İzin Belgesi)'nin aslı ve bir fotokopisi. Pasaportlarında Aufenthaltsberechtigung bulunanların Arbeitserlaubnis ibraz etmelerine gerek yoktur. İşverenler bu belge yerine Gewerbe'nin aslı ve bir fotokopisini ibraz edeceklerdir.
 • 2,55 EUR' lik posta pulu,
 • Nüfus Cüzdanının ön ve arka sayfalarının fotokopisi.


b) Müteaddit ertemeler

 • Oturma veya calışma izin süresi biten ya da iptal edilenlerin erteleme hakkı ortadan kalkar.
 • Ögrenci statüsündeki yükümlüler erteleme için ibraz edecekleri belgeler hakkında Başkonsoloslukların Eğitim Ataşeliklerinden bilgi edinebilirler.


  Askerlik Erteleme İşlemleri (ABD için)

  A. Ögrenci statüsünde olanlar:
   
 • F-1 vizesi ile yani öğrenci statüsünde Amerika'da bulunan vatandaşlar askerliklerini bağlı bulundukları Eğitim Müsavirliği aracılığı ile uzatırlar.
  B. İşçi statüsünde olanlar:
   
 • Askerliğini işçi olarak ertelemek isteyenlerden istenen belgeler:
 • 1. ABD Pasaportu
 • 2. Greencard
 • 3. D-1, E-1, G-1, G-4, H-1, H-2, H-3, I-1, K-1, L-1 vizelerinden biri.

  Greencard'ı kabul edilmiş, ama henüz eline geçmemiş olanlarla, yukarıdaki vizelerden birine haiz olup da pasaportunda vizesi işlenmemiş olanlar, durumlarını INS'in orijinal kağıtlarına yazılı APPROVED mektupları veya pasaportundaki APPROVED damgası ile ispatlayanların da ertelemeleri kabul edilir.

  Ertelemenin Yenilenmesi

  Bu işlem daha önce ertelemesi yapılmış olup da iki senesi dolanlar için yani ertelemesini yeniletmek isteyenler için yapılır.

   
 • 1 Gerekli belgeler:
 • 2 Dilekçe
 • 3. Greencard, ABD pasaportu veya geçerli çalışma vizesi
 • 4. İşyerinden alacağı çalıştığına dair yazı


  BEDELLİ ASKERLİK

  A. Yasa uyarınca Aranan Koşullar

  1. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az üç yıl süre ile yabancı bir ülkede işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veya sanatı icra ederek çalışmak ve bu statülerini, yükümlülüklerini tamamlayıncaya kadar kaybetmemiş olmak.

  2. Bir hizmet akdine dayanarak yabancı bayraklı gemilerde en az üç yıl süre ile gemi adamı olarak çalışmış olmak

  3. Başvurularını en geç 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar yapmış olmak

  4. 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralık'ta başlayan bir aylık temel eğitim dönemlerinden seçilecek celp dönemi için en az altı ay öncesinden başvurmak

  (Almanya için aranan koşullar)

  21 Mayıs 1992 tarih ve 3802 sayılı Dövizle Askerlik Yasası'ndan yararlanmak isteyen yükümlülerin şahsen müracaat ederek ibraz edecekleri belgeler ile ilgili açıklayıcı bilgiler aşağıda sunulmuştur:

   
 • Nüfus Cüzdanı ve Pasaport
 • Arbeitsbescheinigung (İsçilik Durum Belgesi)'nin aslı ve bir fotokopisi, işverenler için, bağlı bulundukları IHK veya Ordnungsamt'dan alacakları belge (Bescheinigung)'un aslı ve bir fotokopisi.
 • Arbeitserlaubnis (Çalışma İzin Belgesi)'nin aslı ve iki fotokopisi. Pasaportlarında Aufenthaltsberechtigung bulunanların Arbeitserlaubnis ibraz etmelerine gerek yoktur. İşverenler bu belge yerine Gewerbe'nin aslı ve iki fotokopisini ibraz edeceklerdir.
 • Geçerli Aufenthaltserlaubnis (Aufenthaltsberechtigung) sayfalarının ikişer adet fotokopisi.
 • 31 Mayıs 1992 tarihinden önce yurt dışına çıkan yükümlülerin geçmise yönelik olarak en az bir yıl, bu tarihten sonra gelenlerin ise en az üç yıl süre ile oturma ve çalışma izni hamili olduklarını ve fiilen çalıştıklarını belgelemeleri gerekmektedir.
 • İşsizlik sigortası alanların sigorta aldıkları tarihler yukarıdaki süreye dahil edilir. İşsizlik sigortası alındığını gösteren belge (Bewilligungsbescheid) Arbeitsbescheinigung yerine kabul edilir.
 • 3 adet fotoğraf,
 • Ödenecek toplam bedel 5.112 EUR olup, bu miktarın dörtte biri, 1.278 EUR, ilk başvuruda Başkonsolosluktan temin edilecek makbuz ve formla ödenir, kalan borç 1.278 EUR' lik 3 eşit taksit halinde yükümlülerce belirlenecek yıllarda ve 38 yaş sonuna kadar tamamlanır.
 • Eğitim süresi bir ay olup, 13-15 Mart, 13-15 Haziran, 13-15 Eylül ve 13-15 Aralık dönemlerinde yapılmaktadır.
 • Son Yoklama Sağlık Muayene Belgesi (Başkonsolosluklardan temin edilir)
 • Başvuru için gerekli belgelerin askerlik yapmak istenilen dönemden en az 6 ay önce Başkonsolosluğa teslimi gerekir.
 • Sağlığı askerlik yapmaya elverişli olmayan yükümlüler, durumlarını başvurudan önce bildireceklerdir. Bu yükümlülerin muayeneden önce para ödememeleri tavsiye edilir.
 • Askerlik çağına girdikten sonra yaşını küçültenlerin, başvurularında bu durumlarını bildirmeleri gerekir.
 • Aynı zamanda bulunduğu yabancı ülkenin vatandaşı olanlardan ayrıca çalışma ve oturma belgesi talep edilmez.
 • Erteleme veya dövizle askerlik imkanlarından yararlanan yükümlüler bir takvim yılında 6 aydan fazla Türkiye'de kalmaları halinde, bu haklarını kaybederler.
 • Döviz ödeme yükümlülüğü ve fiili hizmet yükümlülüğünden herhangi birini yerine getirmeden Türkiye'ye kesin dönüş yapanlar dövizle askerlik hakkını kaybederler.

   Bedelli Askerlik (ABD için)

  Dövizli Askerlikten yararlanmak için ödenecek döviz miktarı 5.112 EUR olarak belirlenmiştir. 5.112 EUR'in ABD Doları olarak karşılığı, her mali yıl başında, doların marka olan paritesi esas alınarak Milli Savunma Bakanlığ tarafından saptanır ve Konsolosluk şubesine bildirilir. Ödemeler en fazla 4 taksitle yapılır. İlk taksit başvuru sırasında, kalan taksitler de üç defada 38 yaş sonuna kadar ödenir. 1994 yılı için 5.112 EUR karşılığı 6445.00 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Başvuru sırasında ödenecek miktar 1610.00 ABD Dolarıdır.

  Ödenecek miktar için bir ABD Bankasından, "American Express Banking Ltd., Acct. No 000-413-68, MSB 3031 Sayılı yasa" adına düzenlettirilecek "Money Order" veya "Cashier's Check" üç adet EK-B ve American Express'in "Remittance Letter"i ile birlikte "American Express banking Ltd., Check Clearing Department, 195 Broadway 19th Floor, New York NY 10007" adresine gönderilecektir. American Express tarafından onaylanarak iade edilen EK-B belgesi ve "Remitter's Copy" ve iki örneği başvuru evrakı ile birlikte Konsolosluk şubesine verilecektir.

  Taksitlerin ödenmesinde de Konsolosluk şubesinden EK-B ve "Remittance Letter" alınması zorunludur.


  - Yasa Kapsamına Girmeyenler

  1. Ücret ve maaşlari karşılığı dövizleri Türkiye'den transfer edenler

  2. Bir aylik temel askerlik eğitimini yapmadan ve taksitlerinin tamamını ödemeden yurda kesin dönüş yapanlar ile yurtdışında oturma veya çalışma iznine sahip olmakla birlikte temel eğitimde geçecek süre hariç olmak üzere, dövizli askerlik yükümlülüğü süresi içerisinde her yıl toplam 6 aydan fazla Türkiye'de kalanlar

  3. Resmi burslu ve resmi pasaport ile ABD'nde bulunanlar (Hizmet pasaportu, Diplomatik pasaport)

  - Yasa Kapsamından Çıkarılma Nedenleri


  1. Yükümlülükleri süresi içerisinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanma koşullarından herhangi birinin yerine getirilmemesi

  2. Bir aylık temel askerlik eğitimlerini yapmış ve ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olsalar dahi, yasada belirtilen şartları taşımadıkları halde, dövizle askerlik hizmetinden yararlandırıldıklarının daha sonra anlaşılması

  YASA KAPSAMINDAN ÇIKARILANLARIN YAPTIKLARI ÖDEMELER KENDILERINE TL OLARAK İADE EDİLİR. BİR AYLIK TEMEL EĞİTİM GÖRMÜŞ OLSALAR DAHİ, ASKERLİK SÜRELERİNİ TAMAMLAMAK ÜZERE ASKERE SEVKEDİLİRLER.

  - Dövizli Askerlikten Yararlanmak İçin Gerekli Belgeler

  1. Dilekçe

  2. EK-A formu

  3. EK-B formu (Daha önce hiç işçi ertelemesi yapılmamış ise)

  4. 4 adet resim (Ön cepheden, son 3 ay içinde çekilmiş)

  5. Son Yoklama Formu (Askerliğine karar aldırmamış ise)

  6. ABD'de oturma ve çalışma iznini gösteren aşağıdaki belgelerden hangisi varsa, işlem sonucunda iade edilmek üzere, belgelerin asılları.

  a) ABD pasaportu

  b) Green card

  c) Employment Authorization kartı veya damgası

  d) D-1, E-1, F-1 (Practical Training yapan veya okudukları okullarda araştırma görevlisi olarak çalışan öğrenciler) G-1, H-1, H-2, H-3, I-1, J-1 (Resmi burslu ve resmi pasaportlu olmayanlar) K-1, L-1, M-1 (Practical Training yapanlar) vizelerden biri

  e) İşyerinden alınacak ve çalışma iznine sahip olarak en az üç yıldır çalıştığını gösterir işveren yazısı. Çalıştığı yıllara ait W2 formları. Hizmet sözleşmesinin aslı ve örneği. İşverenler ile diğer meslek ve sanat sahipleri için, bu sıfatlarla ve çalışma iznine sahip olarak en az üç yıldır çalıştıklarını kanıtlayacak, ticaret odasından alınacak belge ve çevirisi.

  f) Gemi adamlari için gemi adamı cüzdanı ve fotokopisi

  g) T.C. pasaportunun aslı

  h) Nüfus cüzdanının aslı

  i) Üzerinde adresin yazılı olduğu pullu iade zarfı

  j) Temel eğitime katılırken, iade edilen (EK-A) formunun bir örneği ve başvurunun düzenlenmesine esas olan pasaportun ibraz edilmesi gerekmektedir.


  Özürlü Yükümlülerin Askerlik İşlemleri

  Sağlık Belgeleri :

   
 • Başkonsolosluktan temin edilen ve iki ayrı doktor tarafından onaylanan Son Yoklama Formu.
 • Resmi bir hastanece düzenlenmiş yeni tarihli Sağlık Raporu ve Türkçe Tercümesi.
 • 4 adet vesikalık resim.
 • Laboratuvar bulguları, kullanılan ilaçların listesi, röntgen filmlerine ilişkin bulgular raporlara eklenmelidir.
 • Hastalık veya arıza gözle görülebilirse, önden ve yandan sakatlığı gösterir boy fotoğrafları rapora eklenmelidir.
 • Raporların tercümeleri Konsolosluk tarafından onaylanır.

  Diğer Belgeler :

   
 • Nüfus Cüzdanı
 • Pasaport
 • Alman makamlarından verilen, Özürlü Kimliği (Behinderten Ausweis)


  Yükümlünün Başkonsolosluğa şahsen müracaatı gereklidir.


   

Kommentar zu dieser Seite hinzufügen:
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Homepage:
Ihre Nachricht:

 
  Bugün 42086 Besucherkişi burdaydı!  
 
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=
Beyoglu Bir Baska Alem